Handel z magazynem

W tej dziedzinie niezwykle potrzebne są ułatwienia w rejestracji procesów sprzedażowych, kontrola magazynu, możliwość szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych. Liczy się sprawna obsługa Klienta!

Karta Towaru

Karta Towaru umożliwi Ci szybkie dodawanie towarów/usług wraz z podstawowymi o nich informacjami, w tym ustalenie cen. Dodatkowo na Karcie Towaru dodasz dowolny atrybut, taki jak: zdjęcie, kolor, datę ważności itp., a także zweryfikujesz stan zamówień.

 

„Preliminarz płatności” w module Kasa/Bank prezentuje stan Twoich należności i zobowiązań, m.in. zaległe faktury, spodziewane odsetki z lokat bankowych, czy też planowane wydatki. Z tego poziomu możesz także przesyłać płatności przelewem do swojego banku.


„Sprzedaż dedykowana” w module Handel to zbiorcza, kompletna informacja o Twojej współpracy z zadanym kontrahentem. Umożliwia kontrolę zadłużenia klienta, analizę historii Twojej sprzedaży, wysłanie oferty, wydanie towaru i wystawienie faktury, dodawanie nowych dokumentów do danego zlecenia. Z tego poziomu możesz również zarządzać kontaktami z klientem sprawdzając i ustalając terminy spotkań.

 

Obsługa magazynu

Z Comarch ERP Optima stworzysz dowolną liczbę magazynów np. magazyn główny, magazyn sklepu internetowego, magazyn oddziału. Dodasz i przejrzysz towary w magazynie, a także skontrolujesz stan swoich zasobów, np. sprawdzisz jakie towary i w jakiej ilości masz w magazynie, a których towarów i w jakiej ilości brakuje.


Obsługa zamówień

Comarch ERP Optima umożliwi Ci przeglądanie wszystkich zamówień, tworzenie, jednym kliknięciem, na ich podstawie faktur zakupu oraz przyjęć do magazynu. W programie przejrzysz wszystkie zlecenia według wybranych kryteriów, dodasz nowe oraz zmodyfikujesz już istniejące.

Kontrola etapów realizacji zamówień oraz terminów dostaw pozwoli Ci informować klientów o bieżącym stanie ich transakcji.

Przyjęcie towaru do magazynu

W module Handel wystawisz dokumenty magazynowe: PZ- Przyjęcia Zewnętrzne (przyjęcie towaru do magazynu), WZ- Wydania Zewnętrzne (wydanie towaru z magazynu). Każdy dokument łatwo przekształcisz do faktury, szybko skorygujesz lub zaksięgujesz.

 

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks (71) 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks (61) 610 24 05
biuro@kantata.pl

Skonfiguruj swój system

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony