Oprogramowanie MES

Oprogramowanie MES Kantata

Nasze oprogramowanie MES wspiera rejestrację i kontrolę produkcji, jakości oraz narzędziownię.

 

Kantata Production Controller to system klasy MES zintegrowany z systemem Comarch ERP XL. Pozwala on na realizację i rejestrację produkcji. Automatyzuje pracę, zmniejsza ilość błędów ludzkich, zbiera informacje o czasie i rodzaju awarii maszyny, pozwala dokładnie analizować produkcję, dzięki czemu możliwe jest wyliczenie kosztów pojedynczej sztuki wyrobu gotowego. Dzięki oprogramowaniu MES Kantata, kierownicy zmiany dostają możliwość lepszego nadzoru i szczegółowego monitoringu bieżących i historycznych zleceń produkcyjnych. Nasz system MES obsługuje zarówno produkcję na magazyn i na zamówienie.

produkcja 4.0

Dodatkowo program wyposażony jest w funkcjonalność narzędziowni i kontroli jakości. System Kantata Production Controller został wyposażony w interfejs API, który pozwala na integrację z maszynami i robotami przemysłowymi – rozpocznij w swojej firmie czwartą rewolucję przemysłową – Produkcja 4.0.

 

Jeśli Twoja firma używa innego systemu ERP niż Comarch ERP XL, skontaktuj się z nami, dopasujemy aplikację Kantata Production Controller do Twojego systemu firmowego.


 

Korzyści z wdrożenie systemu MES w produkcji:

 

Komplet danych o Twojej produkcji.

Przy realizacji zlecenia produkcyjnego, powstaje bardzo dużo istotnych danych. Często w firmach produkcyjnych informacje o zleceniach produkcyjnych, zużyciu surowców i sztukach wyprodukowanego wyrobu gotowego wyprodukowanych cały czas są odnotowywane w formie papierowej. W takiej sytuacji nie trudno o pomyłkę, czy zgubienie części informacji. Wprowadzanie danych do systemu musi odbywać się w prosty i szybki sposób, tak żeby nie absorbowało za bardzo pracowników.

Oprogramowanie MES Kantata wymaga wprowadzania danych na ekranach dotykowych z dużymi elementami interfejsu. Kierownik produkcji zyskuje pewność, że ma kompletne dane w systemie. Przy wprowadzaniu danych z klawiatury używane są listy słownikowe i inteligentne podpowiedzi. po wpisaniu fragmentu kodu jego reszta zostanie uzupełniona.

Dodatkowo, w zależności od wersji systemu dane mogą być wprowadzane za pomocą czytnika kodów, tagów RFID, czy beaconów. Istnieje też możliwość integracji z maszynami przemysłowymi dzięki wbudowanemu interfejsowi API.


Mniejsza liczba pomyłek dzięki systemowi MES –  Kantata Production Controller:

Operacje, które są szczególnie istotne dla całego procesu produkcyjnego wymagają potwierdzenia. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wprowadzenia złych ilości surowca lub wybór złego zlecenia produkcyjnego. W przypadku błędu operatora zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z informacją co zostało wykonane błędnie. Ponadto pracownikowi zostanie podpowiedziana prawidłowa procedura.

Dzięki systemowi ról użytkowników możliwe jest zaprojektowanie ścieżek pracy dla każdej roli i wprowadzenie procedur. Role w systemie zostały tak zdefiniowane, żeby pracownicy musieli sztywno przestrzegać procedur i planu produkcji.

Przykładowo szeregowy pracownik produkcji nie wyłączy pomyłkowo aplikacji, nie ma też możliwości zmiany zlecenie produkcyjnego. W przypadku niestandardowych zdarzeń, zmiany są możliwe za zgodą przełożonego, realizacja niektórych zadań wymaga  zeskanowanie identyfikatora kierownika.

Najważniejsze funkcje – oprogramowanie MES Kantata

 

Pobranie i zwrot surowca oraz opakowań. Wydanie wyrobu gotowego.

Za pomocą systemu kodów kreskowych możesz rejestrować zużycie i przepływ surowców, opakowań i wyrobów gotowych , pomiędzy magazynem przyprodukcyjnym, a pozostałymi magazynami. Kierownik Zmiany przyjmuje zasób z magazynu surowców i wydaje produkt do magazynu wyrobów gotowych. Przyjęcie i wydanie jest automatyczne, odbywa się przez skanowanie numeru palety z etykiety paletowej. 

Rejestracja czasu pracy operatora i maszyny

Jest to funkcja pozwalająca na rejestrację czasu spędzonego na wykonywanie czynności produkcyjnych. W zależności od wprowadzonej konfiguracji istnieje możliwość zarejestrowania godziny rozpoczęcia wykonywania czynności. Czas ten jest odnotowany w systemie ERP XL na zleceniu produkcyjnym, m.in.  na jego podstawie wyliczane są koszty zlecenia.

Operację rejestracji czasu można zautomatyzować za pomocą logowania pracownika do systemu, czytnikami tagów RFID lub komunikacją z maszyną za pomocą API.

 

Rejestracja realizacji

Funkcjonalność pozwala na zarejestrowanie czynności produkcyjnych dla pracowników i brygadzistów. Postęp w realizacji zleceń produkcyjnych odnotowywany jest na hali produkcyjnej przy pomocy aplikacji na panele dotykowe. Przy każdej maszynie znajduje się zamontowany panel dotykowy, czytnik kodów kreskowych oraz drukarka etykiet.

Zgodnie z technologią aplikacja kontroluje kolejność wykonywania operacji. W razie nieprzestrzegania tej kolejności na panelu pojawia się stosowny komunikat.

Obsługa rozruchu maszyny

Podczas rozruchu maszyny może występować zwiększone zużycie surowca, dlatego system MES Kantata Production Controller pozwala oznaczać cykl uruchomieniowy maszyny. Zużycie materiału jest porównywane z innymi normami niż użyte w normalnym cyklu produkcyjnym. Dzięki temu kierownik produkcji szybciej wychwyci odchylenia i zachowania odbiegające od normy.

Materiały wytworzone i zużyte

Lista z materiałami, które zostały wytworzone w ramach danej czynności wg. technologii wytworzenia, oraz lista produktów zużytych wg technologii. Należy uzupełnić ilości w systemie MES lub poprosić przełożonego o akceptację zerowych zużyć.

Zarządzanie zleceniami

Funkcja dodatkowa dla kierownika zmiany. Lista zlecenia pogrupowane do maszyn produkcyjnych (gniazd roboczych). Zawiera informacje na temat maszyny, godziny rozpoczęcia pracy i przypisanych pracowników

Zatrzymanie maszyny

Podczas realizacji zlecenia produkcyjnego może nastąpić konieczność zatrzymania maszyny. Operator maszyny jest zobowiązany odnotować ten fakt określając przyczynę zatrzymania maszyny. Słownik przyczyn znajduje się w module Administrator jako jedna z kategorii. Słownik ten można rozbudowywać podczas pracy z systemem.

Zgłoszenie awarii maszyny

Obowiązkiem Operatora jest odnotowanie tej sytuacji określając dodatkowo prawdopodobną przyczynę awarii (do wyboru z listy definiowanej). W systemie Comarch ERP zostanie automatycznie utworzone zlecenie serwisowe.

Poszczególne funkcje systemu Production Controller zostaną dopasowane do specyfiki Twojej firmy.

 

Kontroluj produkcję i analizuj koszty wyrobów gotowych – Kantata Production Controller.


 

Oprogramowanie MES Kantata – moduły dodatkowe

 

Kontrola jakości i badania laboratoryjne

Kontrola jakości surowców i wyrobu gotowego jest jednym z elementów zarządzania jakością.

System Kantata Production Controller obsługuje 3 rodzaje kontroli jakości:

Kontrola dopuszczająca – procedura wykonywana w przypadku pierwszego cyklu produkcyjnego nowego wyrobu gotowego.

Kontrola międzyprocesowa – czynność standardowa wykonywana przez dział kontroli jakości dla każdego zlecenia produkcyjnego. Lista dostępnych badań jest zdefiniowanana na karcie towaru w Comarch ERP XL.

Kontrola jakości – badanie surowca i dopuszczanie lub blokowanie do obrotu poszczególnych partii towaru.

Badaniu mogą podlegać zarówno surowce jak i wyrób gotowy. Nowy zasób standardowo nie jest dopuszczony i musi przejść kontrolę jakości.

Jeśli Twój produkt wymaga jeszcze większej kontroli zalecamy korzystać z funkcji Badania laboratoryjnego.

 

Pracownicy laboratorium po przebadaniu próbek wprowadzają wyniki badań do systemu. System automatycznie porównuje wprowadzone dane z ustalonymi normami. W przypadku odchyleń blokuje partie towaru.

Wyniki badań mogą mieć wpływ na generowane kolejne dokumenty. Np, przesunięcia magazynowe towarów gorszej jakości, lub wystawiane kary umowne dla dostawców surowca złej jakości.

 

Zwiększ jakość produkowanych towarów – Kantata Production Controller
z modułem Kontroli Jakości


 

Narzędziownia

 

Narzędziownia to moduł systemu Kantata Production Controller, który pomaga w zarządzaniu narzędziami i parkiem maszynowym. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne w firmach zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych. System pozwala na zarządzanie formami do wtryskarek, rejestruje też ich zużycie i potrzebę likwidacji (protokół likwidacji).

Wszystkie narzędzia są podzielone na 3 typy:

Narzędzia bezzwrotne – narzędzia jednorazowego użytku zużywające się podczas eksploatacji np. papier ścierny. Po ich wydaniu zmniejsza się stan posiadania magazynu narzędziowni.

Narzędzia eksploatacyjne – narzędzia podlegające zwrotowi jedynie w sytuacji, w której mogą być ponownie użyte. Tylko narzędzia niezwrócone zmniejszają stan posiadania magazynu narzędziowni

Narzędzia zwrotne – narzędzie bezwzględnie podlegające zwrotowi do Narzędziowni, nawet w przypadku zużycia lub zepsucia. Narzędzia będące na stanie Narzędziowni mogą być złomowane jedynie w formie protokołu likwidacji.

 

Podczas pobierania narzędzia skanowany jest kod narzędzia i identyfikator pracownika. Zapisywana też jest data i godzina pobrania narzędzi.

Dzięki temu system posiada aktualne informacje ujęte w dwóch widokach.

 

Oprogramowanie MES

Sortuj po pracowniku

Lista wszystkich pracowników z przypisanymi do nich narzędziami.

system MES program Kantata

Sortuj po narzędziu

Lista wszystkich narzędzi z pracownikami, którzy ich obecnie używają.

Po zakończeniu pracy, pracownik musi zarejestrować zwrot narzędzi do narzędziowni. Ponownie skanowany jest kod narzędzia i identyfikator pracownika.

 

Odzyskaj kontrolę nad Twoim parkiem narzędziowym – zamów Kantata Production Controller z modułem Narzędziownia


Wybierz najlepsze oprogramowanie MES dla firmy produkcyjnej!

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony