Business Intelligence

Comarch Business Intelligence – zarządzaj w oparciu o dane!

 

Każdego dnia w Twojej firmie tworzonych jest setki dokumentów. Nadzór i analiza coraz większej bazy danych może być problematyczna. W takiej sytuacji, nieocenionym wsparciem jest analiza danych przy pomocy narzędzia Comarch Business Intelligence. To narzędzie analityczne pozwala na szybki dostęp do danych i ukrytych zależności, przez każdego pracownika w firmie. 

 

Podejmując decyzje w oparciu o twarde dane zyskujesz przewagę konkurencyjną!

 

Zalety modułu Comarch XL Business Intelligence:

 

  • Wszystkie procesy w firmie są wyświetlane w przejrzysty sposób (mapy, wykresy, raporty, tabele),
  • Tworzenie nowych raportów za pomocą metody „przeciągnij i upuść”,
  • Działanie zbliżone do Excelowskich tabel przestawnych,

  • Automatyczne raporty e-mail i alerty SMS w momencie wystąpienia danego zdarzenia. Przykładowo dyrektor sprzedaży może otrzymywać maila w przypadku niskiego stopnia realizacji planu sprzedażowego,
  • Bogata baza predefiniowanych raportów,
  • Dostęp do analiz dla osób pracujących poza biurem za pomocą poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnych.

Obszary analityczne Comarch XL Business Intelligence:

 

Logistyka

Kompleksowe informacje na temat sprzedaży, rabatów, stanów i ruchów magazynowych, ofert, zamówień i transakcji.

Księgowość

Możliwość analizowania obrotów i sald z podziałem na konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe. Dane z obszaru księgowości są nieocenionym wsparciem w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Wizyty i transport

Analizy wysyłek z uwzględnieniem rodzaju transportu i czasu dostawy, raporty na temat wizyt handlowców (koszty, przychody, czas dojazdu i wizyty u klienta).

Data mining

Algorytm analiz z tego obszaru pozwala na odkrywanie ukrytych zależności i prognozowanie przyszłych wartości. Pozwala na analizę klientów, zakupów i prognozowanie sprzedaży.  Planowanie działań i analiza wyników w kontekście rzeczywistego potencjału rynku na podstawie danych z GUS. Przykładowo możemy znalezienie najlepszych marżowo klientów z uwzględnieniem terminów płatności i wielkości ich zakupów.

Business Scorecard

Analiza nawet kilkunastu Kluczowych Wskaźników Efektywności, które świadczą o aktualnej kondycji firmy. Analiza trendów zmiany wskaźników w prosty sposób odpowiada na pytanie czy strategiczne decyzje biznesowe kierują firmę w pożądanym kierunku.

Produkcja

Informacja o zleceniach produkcyjnych ich etapach i realnej czasochłonności wykonania. Dzięki Comach ERP XL Business Intelligence możliwe staje się monitorowanie całego procesu produkcji z uwzględnieniem nawet najmniejszych elementów. Pełna analiza obszaru produkcji pozwala szybko reagować na odchylenia od planu, usterki maszyn i inne zdarzenia, które mogą obniżyć rentowność produkcji. Pozwalają tez w podjęciu decyzji o opłacalności zakupu nowej maszyny czy linii produkcyjnej.

Wyniki operacyjne

Przychody i koszty całej firmy z podziałem na działy, oddziały czy rejony

Płatności

Informacje o rozliczonych i nierozliczonych płatnościach i zobowiązaniach. Historia wpłat i terminowości kontrahentów.

Budżetowanie

Pomoc w tworzeniu budżetów w 3 scenariuszach (optymistyczny, realistyczny, pesymistyczny) i stała kontrola stopnia realizacji.

Zarządzaj w oparciu o dane – zamów Comarch Business Intelligence!


Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony