Dofinansowania UE

poziom kolor

Tytuł Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii Kantata VR i przeprowadzenie nowatorskich prac B+R”.

Cel Projektu: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Beneficjent: Kantata Sp. z o.o.

Wydatek zrealizowany w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.407.2019 z dnia 17.12.2019

Nr Projektu RPKP.01.02.01-04-0003/18-00

herb animacja 967

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony