Comarch HRM (e-Pracownik)

Comarch HRM (wcześniej aplikacja Comarch e-Pracownik)

 

Comarch HRM to aplikacja umożliwiająca udostępnianie pracownikom m.in.: ewidencji nieobecności wraz z limitami urlopowymi, listy umów cywilnoprawnych, planu i czasu pracy, funkcjonalności planowania i zatwierdzania delegacji, szkoleń oraz ocen pracowników.

 

Aplikacja może być także narzędziem do przeprowadzania rekrutacji pracowników (wewnętrznej i zewnętrznej).

 

Dzięki tej aplikacji można również przesyłać pracownikom wydruki przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. kwitki wypłat, karty wynagrodzeń, deklaracje PIT).

 

Z aplikacji można korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. 


Wypróbuj Comarch HRM


Dowiedz się więcej!

Funkcje oprogramowania Comarch HRM (e-Pracownik)

 • ewidencji nieobecności i limity urlopowe
 • listy umów cywilnoprawnych
 • planu pracy oraz czasu pracy
 • mechanizmu planowania, zatwierdzania i rozliczania delegacji
 • szkoleń
 • systemu ocen pracowniczych

Comarch HRM to aplikacja, która skutecznie wspomoże pracę Twojego działu Kadr. Każdy pracownik za pomocą osobistego panelu otrzymuje dostęp do:

Comarch HRM skutecznie odciąża dział kadr. Pracownik samodzielnie może pobrać odcinki wypłaty, karty wynagrodzeń czy deklaracje PIT. Wydruki muszą zostać wcześniej przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. Comarch Optima).

Poznaj korzyści z wdrożenia oprogramowania Comarch HRM w Twojej firmie.


Sprawdź!

Widok z programu e pracownik na komputerze, tablecie i smartfonie

Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, latopie, tablecie czy smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru
ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Wszystkie Dane zebrane w aplikacji są przesyłane do modułu Płace i Kadry  w programie Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL

Najważniejsze funkcje aplikacji Comarch HRM

 

Lista pracowników [ewidencja umów i kwalifikacji]


 • Dzięki stałej kontroli obecności pracowników możesz planować pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów.
 • W prosty sposób monitoruj certyfikaty i kwalifikacje pracowników. Obsługa kwalifikacji wygasających i bezterminowych.
 • Szybki dostęp do dokumentów Twoich pracowników – kwitków wypłat, umów, skierowań na badania okresowe czy świadectw pracy.
Comarch HRM (e Pracownik)

Zarządzaj pracą [efektywnie]


Dobra organizacja pracy to podstawa w biznesie. Dzięki Comarch HRM możesz kompleksowo zarządzać pracownikami ich czasem pracy, delegacjami i urlopami gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Do obsługi aplikacji wystarczy laptop, telefon lub smartfon z dostępem do internetu.

  

Rozwój zespołu [Ocena pracowników]


 • Motywuj zespół dzięki systemowi oceny okresowej
 • Sprawdzaj na bieżąco zaangażowanie i rozwój kompetencji poszczególnych członków Twojego zespołu
 • Samodzielnie twórz szablony samooceny pracowników
 • Korzystaj z informacji do tworzenia skutecznych planów rozwoju kwalifikacji
 • Twój zespół będzie osiągał coraz lepsze rezultaty!
  

Skuteczna rekrutacja nowych pracownikow


 • Z Comarch HRM w prosty sposób stworzysz oferty pracy i stażu oraz praktyk
 • Szybko publikuj aktualne oferty pracy na stronie www i w ekstranecie firmowym
 • Zbieraj i oceniaj aplikacje kandydatów do pracy
  

Delegacje [Ewidencja i zarządzanie]


 • Dopasuj program do Twojej firmy – nie na odwrót!
 • Zarządzaj delegacjami pracowników – kierowców, dostawców, handlowców, trenerów itp.
 • Zatwierdzaj delegacje i przyznawaj zaliczki w każdym miejscu na świecie
  

Szkolenia


 • Twórz listy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Układaj harmonogram szkoleń dla pracowników, monitoruj archiwalne i planowane szkolenia
  

Plan pracy i czas pracy


 • Utwórz plan pracy dla całego zespołu (na jednym ekranie)
 • Możliwość masowego wydruku planu pracy
 • Walidacja jedenastogodzinnej przerwy
 • Walidacja co czwartej wolnej niedzieli
 • Wprowadzaj czas pracy ręcznie lub przy pomocy systemu RCP
  

Nieobecności i urlopy


 • Ewidencja planowanego i wykorzystanego przez pracowników urlopu. Zatwierdzaj zgłoszone wnioski urlopowe.
 • Mechanizm nieobecności o charakterze ogólnym – zdefiniuj je później jako L4, urlop okolicznościowy lub inny typ nieobecności.
 • Wygodny widok grafiku pracy – szybkie zarządzanie zespołem i kontrola nieobecności.
  

Poznaj wszystkie funkcje tego programu


Sprawdź!

Korzyści z wdrożeni systemu Comarch HRM (Human Resources Management) w Twojej firmie.

Zdejmij z pracowników obowiązki organizacyjne, wydobądź z nich maksimum potencjału i spraw, żeby mieli więcej czasu na tworzenie wartości dla Twojej firmy.

Ta aplikacjaudostępnia każdemu pracownikowi dedykowany panel, dzięki temu w prosty sposób mogą oni zgłosić nieobecność, złożyć wniosek o urlop lub delegację i rozwijać się za pomocą szkoleń. 

Papierowe wnioski urlopowe są nie tylko archaiczne, ale przede wszystkim powodują niepotrzebne obciążenie działu HR i pracowników. Wprowadzone w systemie dane o nieobecnościach pozwalają skutecznie planować prace w oparciu o rzeczywiste zasoby.

W czasach gdzie informacja i wiedza są surowcem strategicznym, klarowny plan szkoleń i kontrola nad rozwojem pracowników to realna przewaga nad konkurencją. 

Przekaż pracownikom kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi!

Comarch HRM to także platform intranetowa, która pozwala na lepszą komunikację z załogą, publikację informacji i ważnych dokumentów. 


Lista funkcji Comarch HRM:


 • Lista pracowników i ich dane personalne,
 • Pulpity dla pracowników z ważnymi informacjami i możliwością sporządzania wniosków,
 • Lista kwalifikacji pracowników,
 • Ewidencja umów cywilnoprawnych
 • Dostęp do wcześniej przygotowanych wydruków (odcinki wypłat, PIT’y itp.)
 • Trzy układy planu pracy – 3,7 i 31 dniowy.
 • Możliwość kopiowania planu pracy. 
 • Weryfikacja 11-godzinnej przerwy w pracy
 • Weryfikacja wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni
 • Czas pracy pracownika – rzeczywisty czas pracy na podstawie kalendarza, zestawienia, obecności, 
 • Import czasu pracy z systemu RCP,
 • Kontrola limitów urlopowych, lista wszystkich nieobecności,
 • Rejestracja nieobecności
 • Planowanie i zatwierdzanie urlopów
 • Kierownik ma możliwość podglądu i wydruku grafiku urlopowego podwładnych i współpracownikow,
 • E-nieobecności – funkcja pozwala na odnotowanie nieobecności, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie odpowiednio zakwalifikowana (np. jako urlop lub zwolnienie chorobowe) w programie kadrowo-płacowym,
 • Kontrola nad wyjazdami służbowymi – planowanie i potwierdzanie delegacji,
 • Dwustopniowa ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena przełożonego),
 • Elastyczne szablony ocen pracowniczych, 
 • Zarządzanie szkoleniami – planowanie, zatwierdzanie, lista zrealizowanych szkoleń przez pracownika,
 • Powiadomienia e-mailowe (o wprowadzonym wniosku urlopowym, e-nieobecności, delegacji i ich zatwierdzeniu),

Funkcje administracyjne aplikacji

 • Lista użytkowników i status konta,
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami użytkowników,
 • Dostęp do historii operacji wszystkich użytkowników.

Comarch HRM ma jeszcze więcej funkcji!


Dowiedz się więcej!

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony