Comarch ERP e-Pracownik (HRM)

Comarch HRM (Human Resources Management) to nowa nazwa znanej aplikacji Comarch e-Pracownik.

 

Comarch HRM to aplikacja umożliwiająca udostępnianie pracownikom m.in.: ewidencji nieobecności wraz z limitami urlopowymi, listy umów cywilnoprawnych, planu i czasu pracy, funkcjonalności planowania i zatwierdzania delegacji, szkoleń oraz ocen pracowników.

 

Aplikacja może być także narzędziem do przeprowadzania rekrutacji pracowników (wewnętrznej i zewnętrznej).

 

Dzięki Comarch HRM można również przesyłać pracownikom wydruki przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. kwitki wypłat, karty wynagrodzeń, deklaracje PIT).

 

Z aplikacji można korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. 


Wypróbuj Comarch HRM


Dowiedz się więcej!

 • ewidencji nieobecności i limity urlopowe
 • listy umów cywilnoprawnych
 • planu pracy oraz czasu pracy
 • mechanizmu planowania, zatwierdzania i rozliczania delegacji
 • szkoleń
 • systemu ocen pracowniczych

Comarch HRM to aplikacja, która skutecznie wspomoże pracę Twojego działu Kadr. Każdy pracownik za pomocą osobistego panelu otrzymuje dostęp do:

 

Comarch HRM skutecznie odciąża dział kadr. Pracownik samodzielnie może pobrać odcinki wypłaty, karty wynagrodzeń czy deklaracje PIT. Wydruki muszą zostać wcześniej przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. Comarch Optima).

 

Poznaj korzyści z wdrożenia oprogramowania Comarch HRM w Twojej firmie.


Sprawdź!

Widok z programu e pracownik na komputerze, tablecie i smartfonie

Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, latopie, tablecie czy smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru
ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Wszystkie Dane zebrane w aplikacji są przesyłane do modułu Płace i Kadry  w programie Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL

Najważniejsze funkcje aplikacji Comarch HRM

 

Lista pracowników [ewidencja umów i kwalifikacji]


 • Dzięki stałej kontroli obecności pracowników możesz planować pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów.
 • W prosty sposób monitoruj certyfikaty i kwalifikacje pracowników. Obsługa kwalifikacji wygasających i bezterminowych.
 • Szybki dostęp do dokumentów Twoich pracowników – kwitków wypłat, umów, skierowań na badania okresowe czy świadectw pracy.
Comarch ERP e Pracownik (HRM)

Zarządzaj pracą [efektywnie]


Dobra organizacja pracy to podstawa w biznesie. Dzięki Comarch HRM możesz kompleksowo zarządzać pracownikami ich czasem pracy, delegacjami i urlopami gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Do obsługi aplikacji Comarch HRM wystarczy laptop, telefon lub smartfon z dostępem do internetu.

 

Rozwój zespołu [Ocena pracowników]


 • Motywuj zespół dzięki systemowi oceny okresowej
 • Sprawdzaj na bieżąco zaangażowanie i rozwój kompetencji poszczególnych członków Twojego zespołu
 • Samodzielnie twórz szablony samooceny pracowników
 • Korzystaj z informacji do tworzenia skutecznych planów rozwoju kwalifikacji
 • Twój zespół będzie osiągał coraz lepsze rezultaty!
  

Skuteczna rekrutacja nowych pracownikow


 • Z Comarch HRM w prosty sposób stworzysz oferty pracy i stażu oraz praktyk
 • Szybko publikuj aktualne oferty pracy na stronie www i w ekstranecie firmowym
 • Zbieraj i oceniaj aplikacje kandydatów do pracy
  

Delegacje [Ewidencja i zarządzanie]


 • Dopasuj program do Twojej firmy – nie na odwrót!
 • Zarządzaj delegacjami pracowników – kierowców, dostawców, handlowców, trenerów itp.
 • Zatwierdzaj delegacje i przyznawaj zaliczki w każdym miejscu na świecie
  

Szkolenia


 • Twórz listy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Układaj harmonogram szkoleń dla pracowników, monitoruj archiwalne i planowane szkolenia
  

Plan pracy i czas pracy


 • Utwórz plan pracy dla całego zespołu (na jednym ekranie)
 • Możliwość masowego wydruku planu pracy
 • Walidacja jedenastogodzinnej przerwy
 • Walidacja co czwartej wolnej niedzieli
 • Wprowadzaj czas pracy ręcznie lub przy pomocy systemu RCP
  

Nieobecności i urlopy


 • Ewidencja planowanego i wykorzystanego przez pracowników urlopu. Zatwierdzaj zgłoszone wnioski urlopowe.
 • Mechanizm nieobecności o charakterze ogólnym – zdefiniuj je później jako L4, urlop okolicznościowy lub inny typ nieobecności.
 • Wygodny widok grafiku pracy – szybkie zarządzanie zespołem i kontrola nieobecności.
  

Poznaj wszystkie funkcje systemu Comarch HRM


Sprawdź!

Korzyści z wdrożeni systemu Comarch HRM (Human Resources Management) w Twojej firmie.

Zdejmij z pracowników obowiązki organizacyjne, wydobądź z nich maksimum potencjału i spraw, żeby mieli więcej czasu na tworzenie wartości dla Twojej firmy.

Comarch HRM udostępnia każdemu pracownikowi dedykowany panel, dzięki temu w prosty sposób mogą oni zgłosić nieobecność, złożyć wniosek o urlop lub delegację i rozwijać się za pomocą szkoleń. 

Papierowe wnioski urlopowe są nie tylko archaiczne, ale przede wszystkim powodują niepotrzebne obciążenie działu HR i pracowników. Wprowadzone w systemie dane o nieobecnościach pozwalają skutecznie planować prace w oparciu o rzeczywiste zasoby.

W czasach gdzie informacja i wiedza są surowcem strategicznym, klarowny plan szkoleń i kontrola nad rozwojem pracowników to realna przewaga nad konkurencją. 

Przekaż pracownikom kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi!

Comarch HRM to także platform intranetowa, która pozwala na lepszą komunikację z załogą, publikację informacji i ważnych dokumentów. 


Lista funkcji Comarch HRM:


 • Lista pracowników i ich dane personalne,
 • Pulpity dla pracowników z ważnymi informacjami i możliwością sporządzania wniosków,
 • Lista kwalifikacji pracowników,
 • Ewidencja umów cywilnoprawnych
 • Dostęp do wcześniej przygotowanych wydruków (odcinki wypłat, PIT’y itp.)
 • Trzy układy planu pracy – 3,7 i 31 dniowy.
 • Możliwość kopiowania planu pracy. 
 • Weryfikacja 11-godzinnej przerwy w pracy
 • Weryfikacja wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni
 • Czas pracy pracownika – rzeczywisty czas pracy na podstawie kalendarza, zestawienia, obecności, 
 • Import czasu pracy z systemu RCP,
 • Kontrola limitów urlopowych, lista wszystkich nieobecności,
 • Rejestracja nieobecności
 • Planowanie i zatwierdzanie urlopów
 • Kierownik ma możliwość podglądu i wydruku grafiku urlopowego podwładnych i współpracownikow,
 • E-nieobecności – funkcja pozwala na odnotowanie nieobecności, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie odpowiednio zakwalifikowana (np. jako urlop lub zwolnienie chorobowe) w programie kadrowo-płacowym,
 • Kontrola nad wyjazdami służbowymi – planowanie i potwierdzanie delegacji,
 • Dwustopniowa ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena przełożonego),
 • Elastyczne szablony ocen pracowniczych, 
 • Zarządzanie szkoleniami – planowanie, zatwierdzanie, lista zrealizowanych szkoleń przez pracownika,
 • Powiadomienia e-mailowe (o wprowadzonym wniosku urlopowym, e-nieobecności, delegacji i ich zatwierdzeniu),

Funkcje administracyjne Comarch HRM

 • Lista użytkowników i status konta,
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami użytkowników,
 • Dostęp do historii operacji wszystkich użytkowników.

Comarch HRM ma jeszcze więcej funkcji!


Dowiedz się więcej!

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony

kwadratowa ikona back to top