Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kantata.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników strony internetowej https://kantata.pl (zwanej dalej Stroną) w związku z korzystaniem ze Strony. 

 

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

Kto jest administratorem strony?

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony  jest Kantata sp. z o.o. z siedzibą ul. Nasypowa 25a, 85-342 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr KRS: 0000296258 | NIP: 8951902485 | REGON: 020672379.

 

Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres:  biuro@kantata.pl

oraz telefonicznie 52 340 70 88

 

Jakie dane o odwiedzających pozyskujemy?

 

Pozyskujemy cztery rodzaje informacji o osobach odwiedzających naszą Stronę i ich zachowaniach:

  1. dane osobowe dobrowolnie wprowadzone w formularzach przez odwiedzających (zapytaniu ofertowym i formularzu aplikacyjnym),
  2. dane osobowe dobrowolnie pozostawione w komentarzach i na chacie
  3. informacje gromadzone w plikach „cookies”,
  4. informacje gromadzone w logach serwera www przez operatora hostingowego

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą Stronę?

 

Dane osobowe wprowadzone dobrowolnie w formularzach przetwarzane są w celu:

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą Stronę?

 

Dane podane przez kandydata do pracy w formularzu aplikacyjnym

przetwarzamy na zasadach i przez okres podany szczegółowo w klauzuli informacyjnej dla procesu rekrutacyjnego.

 

Dane podane w zapytaniu ofertowym

przetwarzamy przez okres niezbędny do obsługi zapytania ofertowego oraz do czasu wypełnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane przetwarzamy.

 

Dane podane w komentarzach i czacie

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz za pomocą usługi Gravatar, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Jeśli odwiedzający skontaktuje się z nami za pomocą czata, będziemy przetwarzać jego adres e-mail oraz inne dane osobowe, które podał nam dobrowolnie w treści wiadomości.

 

Takie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będziemy korzystać z usługi Gravatar do obsługi komentarzy na naszej Stronie oraz z usługi Bazo.io do obsługi czata, ale nie dłużej niż do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane przetwarzamy.

 

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

 

Jakie prawa przysługują osobom, które podały nam swoje dane w formularzach lub komentarzach?

 

Podanie danych w formularzach kontaktowych i komentarzach jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym odpowiedzi na kontakt z nami, może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla opublikowania komentarza lub/i skontaktowania się i obsługi zapytania/komentarza.

 

Osoba odwiedzająca, która podała dane w zapytaniu ofertowym lub komentarzu, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W taki przypadku przestaniemy przetwarzać jej dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności odwiedzającego, którego dane przetwarzamy. Taka sytuacja będzie miała przykładowo miejsce, gdy dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych osób, które przesłały do nas wypełnione formularze kontaktowe lub opublikowały komentarz, osoby te mają także prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych i przenoszenia danych.

 

Osobom, które podały swoje dane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Do danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych i komentarzach mogą mieć też dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi np. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., a także podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem i utrzymaniem Strony np. Gravatar.

 

Na jakich zasadach gromadzimy dane za pomocą plików cookies (ciasteczek)?

 

Za pomocą naszej Strony w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

Na naszej stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej strony internetowej,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej strony internetowej,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą stronę ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi ta osoba, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie odwiedzającym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

Zebrane dane służą nam więc do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, a w konsekwencji, w jaki sposób możemy usprawnić jej funkcjonowanie i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę.

W takim wypadku można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby odwiedzającej naszą Stronę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów, takich jak na przykład: Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych plików cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Korzystamy z:

 

Dane przez nas zbierane za pomocą tych narzędzi są zgodnie z naszym wyborem zanonimizowane, co oznacza, że nie są danymi osobowymi – w oparciu o te dane nie jesteśmy bowiem w stanie zidentyfikować, kto nas odwiedza.

 

Czy współpracujemy z portalami społecznościowymi?

 

Nasza Strona zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych: Facebook, YouTube i Twitter

 

W konsekwencji współadministratorami danych osobowych osób korzystających ze Strony są sieci społecznościowe, których wtyczki udostępniane są na Stronie.

 

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do operacji zbierania danych oraz ich transmisji do sieci społecznościowych. W tym zakresie osoba korzystająca ze Strony może żądać wykonania swoich praw, o których jest mowa powyżej.

 

Każda wtyczka społecznościowa przesyła dane do odpowiedniej sieci społecznościowej (m.in. adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika). Administrator nie ma wpływu na ilość i zakres danych gromadzonych przez odpowiednią sieć społecznościową za pomocą wtyczki społecznościowej. Każda aktywowana wtyczka społecznościowa ustawia plik „cookie” z unikalnym identyfikatorem przy każdym wywołaniu odpowiedniej witryny. Umożliwi to sieci społecznościowej profilowanie zachowań użytkownika. Nie można wykluczyć, że taki profil można również przypisać w przypadku późniejszej pierwszej rejestracji w sieci społecznościowej.

 

Dane przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej przetwarzane są w celach marketingowych, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora i współadministratorów, przy czym cele Administratora i współadministratorów są odrębne. Dane przetwarzane za pomocą Facebook Connect są zbierane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Jeśli użytkownik jest już zalogowany w sieci społecznościowej podczas przeglądania naszej Strony, operator tej sieci społecznościowej może być w stanie powiązać wizytę z kontem osobistym danego użytkownika, gdy tylko włączone będą przez użytkownika domyślne wtyczki społecznościowe. Podczas korzystania z funkcji wtyczek społecznościowych informacje są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do odpowiedniej sieci społecznościowej i tam przechowywane. To samo dotyczy połączenia z witryną operatora mediów społecznościowych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku ikony.

Nawet jeśli osoba odwiedzająca naszą Stronę nie jest członkiem sieci społecznościowej, nadal istnieje możliwość, że sieci społecznościowe otrzymają i zapiszą jej adres IP oraz informacje o przeglądarce, której używa i systemie operacyjnym, którego używa po aktywacji wtyczek społecznościowych. Zakres i cel gromadzenia danych, a także przetwarzanie i wykorzystanie danych przez sieci społecznościowe oraz informacje o prawach i opcjach ochrony prywatności użytkownika naszej Strony zamieszczone są w polityce prywatności odpowiedniej sieci społecznościowej. Są one dostępne pod następującymi adresami:

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: http://www.twitter.com/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy

 

Użytkownik, który jest członkiem sieci społecznościowej i chce ograniczyć gromadzenie informacji i kumulowanie danych użytkownika z danymi przechowywanymi na jego temat w sieci społecznościowej, powinien wylogować się z sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszej Strony. W razie potrzeby zalecamy użycie odpowiednich dodatków dla używanej przeglądarki (na przykład tak zwany „bloker Facebooka”). Administrator nie może jednak zagwarantować skuteczności takich rozwiązań.

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl

Sprawdź ile kosztuje system ERP

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony