Business Intelligence

Business Intelligence

ANALIZY I RAPORTY

W przeciętnej firmie codziennie generowanych jest tak dużo danych, że coraz trudniej je analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

BUSINESS INTELLIGENCE – AKTUALNE INFORMACJE ŁATWO DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA.

 

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE PLATFORMY BUSINESS INTELLIGENCE ZOSTAŁY ZGRUPOWANE W KILKU OBSZARACH:

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA KONKRETNYCH ANALIZ

DANE WEJŚCIOWE – koszty marketingu

KLUCZ – przychód na produktach

MIARA DOCELOWA – alokowane koszty marketingu

Dzięki mechanizmowi alokacji kosztów możesz rozbijać dowolnym kluczem podziałowym wszystkie koszty pośrednie, które pojawiają się w firmie. Dzięki temu masz informację o marży z uwzględnieniem wszystkich kosztów.

Ocena rentowności klienta z uwzględnieniem kosztów kredytowania płatności.

Możliwość planowania działań oraz analizy wyników historycznych w kontekście rzeczywistego potencjału rynku.

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks (71) 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks (61) 610 24 05
biuro@kantata.pl

Skonfiguruj swój system

Produkcja / MES
CRM
WMS / Magazyn
Kadry i Płace / HR / RCP
Księgowość
BI / Controlling
DMS / Workflow / Procesy
B2B

Mapa strony