Logistyka

Optymalizacja i rozwój procesów logistycznych są jednymi z ważniejszych elementów wpływających na przewagę konkurencyjną firmy. Dlatego Comarch ERP Altum został wyposażony w zaawansowane funkcjonalności, pozwalające na efektywne zarządzanie magazynami, zapasami oraz przepływem dokumentów magazynowych.


Zarządzanie magazynami

Comarch ERP Altum

Pozwala na zdefiniowanie struktury gospodarki magazynowej. Umożliwia tworzenie wielu magazynów, które mogą być podzielone na osobne części logiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest np. wyodrębnienie części głównej oraz części konsygnacyjnej, a także sprawna współpraca pomiędzy magazynami sieci sklepów. Platforma monitoruje stany zapasów na utworzonych magazynach, uwzględniając zamówienia, rezerwacje oraz braki. Podpowiada również decyzje, jakie powinien podjąć użytkownik, aby utrzymywać odpowiednie stany we wszystkich magazynach. Dodatkowo Comarch ERP Altum pozwala na definiowanie ilości optymalnych i minimalnych dla każdego towaru i magazynu. Dzięki wbudowanym narzędziom z obszaru Business Process Managament ilości te są stale uzupełniane i aktualizowane automatycznie przez Platformę lub na drodze współpracy z użytkownikiem.

 

 


Lista magazynów lokalnych i odległych z możliwością edycji

Zarządzanie zapasami

 Comarch ERP Altum rozróżnia stany magazynowe oraz stany handlowe, pozwalając na przyjęcie towarów na magazyn bez ustalenia ceny, a sprzedaż dopiero po jej wprowadzeniu. Przyjęte towary oprócz podstawowych jednostek miary, mogą mieć jednostki pomocnicze przypisane do różnych dokumentów wykorzystywanych przy transakcjach w systemie, w tym również jednostki wagowe. Utrzymanie porządku jest możliwe także poprzez nadawanie towarom wielu cech takich jak: kolor, rozmiar, model, data dostawy oraz śledzenie stanów towarów pod względem wartości tych cech. Dzięki temu zapasy danego artykułu dzielone są na rozróżnialne partie, co zapobiega powielaniu kart tego samego towaru. Dodatkowym elementem identyfikacji produktu są kody kreskowe. Comarch ERP Altum pozwala na przydzielanie kodów dostawcom oraz towarom, uwzględniając cechy oraz jednostki. Jest to niezwykle pomocne, gdy mamy do czynienia z rozbudowanym asortymentem.

 

 


Edycja magazynu z uwzględnieniem zasobów i partii

Użytkownik w prosty sposób może zarządzać kolejnością pobierania towarów z magazynu, wykorzystując jedną z dostępnych metod: FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) oraz metoda średniej ważonej. Dodatkowo Platforma pozwala na pobieranie towarów z konkretnych partii, uwzględniając ich ocechowanie.

 

Zarządzanie przepływem dokumentów

Platforma Comarch ALTUM pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi wewnętrznymi procesami logistycznymi dzięki pełnemu zakresowi dokumentów magazynowych. Każdy dokument w systemie posiada określony stan, który definiuje etap realizacji operacji oraz obowiązki i prawa pojedynczych pracowników w obrębie tego dokumentu. Dodatkowo dokumenty mogą być tworzone automatycznie (z wykorzystaniem narzędzi Workflow) lub półautomatycznie (z udziałem użytkownika) z innych dokumentów lub grup dokumentów oraz w dalszej kolejności wysłany za pomocą e-mail, tworząc w ten sposób spójną ścieżkę logistyczno-sprzedażową. Platforma Comarch ERP Altum aktywnie uczestniczy w tym procesie, w zakresie ustalonym przez użytkownika. Wspomaga również przygotowywanie Bilansu Stanu Towarów (BST), który uwzględnia ilości towaru na magazynie (również braki), ilości w zamówieniach zakupu i sprzedaży, rezerwacje oraz optymalne i minimalne stany magazynowe. Na podstawie BST użytkownik może generować potrzebne zamówienia.

 


Dokument Bilansu Stanów Towarów (BST), na podstawie którego można generować potrzebne zamówienia

Comarch ERP Altum wspomaga proces przeprowadzania inwentaryzacji. Umożliwia stopniowe przeprowadzenie inwentaryzacji, nie wyłączając ze sprzedaży całego asortymentu, lecz np. jedną grupę artykułów. Pomocnymi dokumentam isą w tym przypadku Arkusze Inwentaryzacyjne. Na ich bazie Comarch ERP Altum współpracuje z urządzeniami mobilnymi i pozwala na generowanie dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego (PW/RW). Platforma pilnuje, by na dokumentach były odpowiednie ilości, odzwierciedlające różnice inwentaryzacyjne. Ogranicza to znacznie liczbę błędów i czas całego procesu inwentaryzacji.

 

 

Korzyści

 

Z punktu widzenia kierownika:

 

Z punktu widzenia pracownika:

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks (71) 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks (61) 610 24 05
biuro@kantata.pl

Skonfiguruj swój system

Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu
Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu

Mapa strony