Handel

O produkcie

Comarch ALTUM

został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowe w firmie, bez względu na specyfikę jej działania. Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach o jednooddziałowej strukturze, a dzięki współpracy z Comarch Retail także w sieciach sprzedaży detalicznej. Platforma to nie tylko pomoc w obsłudze standardowych procesów handlowych: od ofertowania, poprzez przyjmowanie zamówień, aż po fakturowanie. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz łatwemu i szybkiemu generowaniu dokumentów zarządzanie obszarem handlu odbywa się w efektywny i dogodny dla użytkownika sposób.


Zarządzanie dokumentami handlowymi

Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na łatwą obsługę procesów sprzedażowych i zakupowych, od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, zamówienie, paragon, aż po wystawienie lub wprowadzenie faktury i ewentualne jej skorygowanie. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży system może rezerwować odpowiednie zasoby, uniemożliwiając ich sprzedaż w innej transakcji. Comarch ALTUM pozwala na obsługę transakcji zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych, faktur zaliczkowych i faktur proforma.

 

Platforma została wyposażona w mechanizmy mające na celu efektywne zarządzanie dokumentami:

 

Tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Funkcjonalność pozwala np. na przekształcanie zamówienia sprzedaży w fakturę. Odpowiednie dane są automatycznie przenoszone z dokumentu bazowego, dzięki czemu Użytkownik oszczędza czas.

 

 


Lista faktur sprzedaży z zaznaczonymi stanami dokumentów i informacją, czy faktura została wygenerowana z innego dokumentu

Lista faktur sprzedaży z zaznaczonymi stanami dokumentów i informacją, czy faktura została wygenerowana z innego dokumentu

Wygenerowany dokument przed zapisaniem można modyfikować – np. zmieniać ilości artykułów lub ich ceny przy wykorzystaniu opcji „Edit-in-Place”. System umożliwia np. generowanie wielu dokumentów WZ z jednej faktury, czy też odwrotnie – generowanie wielu faktur do jednego dokumentu WZ.

 

 

Dokumenty handlowe, tak jak wszystkie inne typy dokumentów w Comarch ALTUM, mogą mieć różne stany, np. zainicjowany, niezatwierdzony, anulowany itd.

 


Diagram przedstawiający możliwe stany dokumentu oraz prawa grup użytkowników do operacji na dokumencie

Stany pozwalają precyzyjnie określić zakres praw Użytkowników – począwszy od zainicjowania dokumentu, kończąc na jego finalnym zatwierdzeniu. Nagłówki dokumentów, w zależności od stanu, prezentowane są w systemie w różnych, dowolnie modyfikowalnych kolorach.

 

 


Wszystkie dokumenty skojarzone z konkretną transakcją są widoczne z jednego poziomu

Comarch ALTUM pozwala na prowadzenie kontroli procesów sprzedażowych dzięki pełnej historyczności transakcji. W każdym momencie możemy ustalić, kto wykonał daną operację na dokumencie (np. kto dokument wystawił/zmodyfikował/anulował), a także czy dokument został wygenerowany na bazie innego dokumentu.


Elastyczne zarządzanie informacjami o kontrahentach i artykułach

Aby skutecznie prowadzić działania sprzedażowe, niezbędny jest dostęp do pełnej informacji o artykułach i kontrahentach. W Comarch ALTUM tego typu dane są doskonale uporządkowane i łatwo dostępne. Budowa Listy Kontrahentów czy Listy Artykułów pozwala na szybkie wyszukiwanie danych, m.in. dzięki możliwości sortowania pod względem wartości poszczególnych kolumn oraz rozbudowanym filtrom. Dane o kontrahentach i artykułach mogą być zorganizowane w grupy, w ramach różnych kategorii podziału.

 

 


Grupowanie danych o kontrahentach, według różnych kategorii podziału

Często istnieje potrzeba zapisywania bardzo specyficznych danych dotyczących kontrahentów czy towarów. Jeśli na Karcie Kontrahenta czy Karcie Artykułu nie ma odpowiedniego pola, przydatne informacje można zapisać w postaci cech lub atrybutów samodzielnie definiowanych przez Użytkownika.

 

Zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta

We współpracy z kontrahentami bardzo ważnym zagadnieniem jest kredyt kupiecki, będący jednym z głównych źródeł finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw. Comarch ALTUM pozwala na precyzyjne zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta. Przyznawanie kredytu kupieckiego i definiowanie limitu kredytowego ma miejsce na karcie kontrahenta. System pozwala na wybór jednego z trzech sposobów kontroli limitu kredytowego: brak kontroli, ostrzeżenie lub blokada transakcji. Informacja o pozostałym do wykorzystania limicie kredytowym prezentowana jest w nagłówku dokumentów przychodowych (zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, paragon).


Polityka cenowa i rabatowa

Skuteczne zarządzanie cenami jest jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na wynik finansowy firmy. Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji różnych typów cen, cenników przychodowych i rozchodowych oraz siedmiu typów rabatów, co umożliwia przygotowanie atrakcyjnej oferty dla klienta. Cenniki mogą być budowane dla poszczególnych grup towarowych, a także różnicowane dla konkretnych kontrahentów lub ich grup. Platforma Comarch ALTUM pozwala łatwo zarządzać okresem obowiązywania cenników. System uzbrojony jest w mechanizmy usprawniające tworzenie cenników – m.in. kalkulacja cen na bazie najwyższej lub ostatniej ceny zakupu, albo na bazie innego cennika, tworzenie cenników na bazie otrzymanych ofert, eksport cenników do arkusza kalkulacyjnego.

 

 Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji 7 typów rabatów oraz określenie sposobu i kolejności ich naliczania

Comarch ALTUM pozwala na obsługę nawet bardzo skomplikowanej polityki rabatowej. Użytkownik ma możliwość wykorzystania aż 7 typów rabatów, może także określić kolejność i sposób ich naliczania. Wszystkie rabaty dotyczące konkretnej transakcji są widoczne na dokumencie sprzedażowym, w osobnej zakładce. Funkcjonalność kontroli marży pozwala na zdefiniowanie minimalnej marży, która musi być osiągnięta. Transakcje o niższych marżach są blokowane, dzięki czemu można uniknąć nierentownej sprzedaży, a także nadużyć ze strony pracowników.


Szybka sprzedaż

W sprzedaży często liczy się czas wystawienia dokumentu. Na maksymalne skrócenie tego czasu wpływa ergonomia wykorzystywanego oprogramowania. Platforma Comarch ALTUM pozwala na proste tworzenie faktur sprzedaży lub paragonów bezpośrednio z poziomu listy artykułów. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pozycje, a fakturę można błyskawicznie wystawić jednym kliknięciem. Dzięki temu nie ma potrzeby otwierania i wypełniania dodatkowego formularza.

 

Sprzedaż poniżej stanów magazynowych

Często zdarza się, że klient chce kupić towar, który dostarczono do sklepu, ale nie został jeszcze wprowadzony do systemu. Platforma Comarch ALTUM pozwala obsłużyć tego typu przypadek dzięki możliwości sprzedaży poniżej stanów magazynowych. Wystawiany zostaje wówczas handlowy dokument rozchodowy i zarejestrowany brak odpowiedniego zasobu. Magazynowy dokument rozchodowy (WZ) na nieistniejące zasoby można stworzyć dopiero, gdy odpowiednie zasoby znajdą się w magazynie (czyli po wystawieniu przychodowego dokumentu magazynowego). W efekcie eliminowane jest ryzyko utraty potencjalnego klienta, przy zachowaniu porządku w zasobach systemowych.

 

 

Korzyści

Z punktu widzenia kierownika:

 

 Z punktu widzenia pracownika:

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks (71) 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks (61) 610 24 05
biuro@kantata.pl

Skonfiguruj swój system

Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu
Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu

Mapa strony