Altum – CRM

O produkcie

Pełna satysfakcja klienta jest jednym z priorytetowych celów każdej firmy. Dlatego tak istotna jest sprawna i intuicyjna obsługa procesów przed- i posprzedażowych oraz bieżącej współpracy z klientami.

 

Comarch ALTUM CRM

To narzędzie przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami i partnerami biznesowymi, zapewniające przejrzystą ewidencję zdarzeń związanych z pozyskaniem, obsługą i współpracą z kontrahentami. ALTUM CRM pozwala na gromadzenie i zarządzanie pełną informacją o kontrahentach, a także umożliwia dalszą analizę zgromadzonych danych. Narzędzie pozwala użytkownikowi uczestniczyć procesach biznesowych oraz zarządzać relacjami z klientami w sposób szybki i intuicyjny.

 

Działania sprzedażowe

Narzędzie CRM w Comarch ALTUM pozwala na zarządzanie kontaktami z klientami – od zarejestrowania danych potencjalnego klienta, aż do ewidencji rozmów i działań skierowanych do kontrahenta. Synchronizacja kontaktów, zadań i wydarzeń z MS Outlook ułatwia codzienną pracę każdego użytkownika. Narzędzie umożliwia definiowanie etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty, aż do negocjacji i zamknięcia transakcji, a także zautomatyzowanie powiązań między poszczególnymi etapami. W ramach etapów system umożliwia przydzielenie osób odpowiedzialnych, ustalenie terminów, konkretnych zadań i czynności do wykonania.

 

Historia rozmów – możliwość ewidencjonowania różnych form kontaktu

Dzięki narzędziu CRM dostępnemu z poziomu okna przeglądarki internetowej handlowcy zawsze i z dowolnego miejsca mają dostęp do historii kontaktów z klientem, wiedzą o jego potrzebach czy kolejnych krokach na drodze do pozyskania jego lojalności. Comarch ALTUM CRM umożliwia dostęp do spójnych i istotnych kontaktów we wszystkich kanałach współpracy z klientem. Dzięki tak zorganizowanym danym możliwe jest osiągnięcie maksymalnych korzyści z każdego kontaktu w ramach całej relacji klienta z firmą.

 

ALTUM CRM to:

 

Działania marketingowe

Przy prowadzeniu działań marketingowych kluczowe jest poprawne zaplanowanie kampanii skierowanej do potencjalnych i obecnych klientów, a także jej sprawny przebieg. Wspierając kluczowe procesy biznesowe, narzędzie ułatwia podejmowanie właściwych działań w wielu sytuacjach w obszarze marketingu, takich jak: zaplanowanie efektywnej akcji marketingowej, koordynacja jej przebiegu dzięki precyzyjnie definiowanym zadaniom, finalnie wyciąganie właściwych wniosków ze skuteczności przeprowadzonej kampanii za sprawą wbudowanych narzędzi analitycznych Business Intelligence.

 

Lista kampanii zdefiniowanych w Comarch ALTUM CRM

Możliwość prowadzenia kampanii promocyjnych, od określenia grupy docelowej, poprzez zdefiniowanie i wykonanie odpowiednich działań, aż po ich analizę sprawia, że firma może działać efektywniej. W ramach kampanii można m.in. określić budżet, planowane koszty, wskazać osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań oraz przydzielić im odpowiednie zadania. Dzięki temu to Platforma dba, aby wszystko odbywało się w planowanym terminie. W każdym momencie mamy aktualną informację czy kampania przynosi oczekiwane efekty.

 

ALTUM CRM to:

 

Korzyści

Z punktu widzenia Kierownika:

Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym kierownicy działów pracy mają informację o efektywności pracy swoich pracowników. Dostępne narzędzia umożliwiają tworzenie zestawień w podziale na pracowników, ilość pozyskanych przez nich klientów oraz procent realizacji założonego targetu. Dzięki analizom można również oszacować średni czas pracy z pojedynczym prospektem, co może stanowić wytyczną dla pracowników działu handlowego.

 

Przy planowaniu i realizacji kampanii sprzedażowych niezmiernie ważne jest określenie ile faktycznie kosztuje firmę pozyskanie jednego klienta i czy koszt ten jest odpowiednio niższy od przychodu uzyskanego ze współpracy z tym klientem.

 

Rozwiązania oparte na mechanizmie Data Mining umożliwia wyróżnienie grup kontrahentów na podstawie wskazanych cech tj. wielkość sprzedaży, branży itd. dzięki czemu można określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych; właściwy dobór grupy docelowej zwiększa szanse na powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty ze względu na zasięg.

 

Analiza efektywności działań marketingowych umożliwia podjęcie trafnych decyzji co do kształtu przyszłych kampanii marketingowych i promocyjnych oraz precyzyjne ustalenie związanego z nimi budżetu.

 

 

Z punktu widzenia Pracownika:

Użytkownicy z jednego miejsca mają wgląd we wszystkie dane dot. klientów tj. adresy, osoby kontaktowe, spotkania, zadania oraz wątki konwersacji, co porządkuje wiedzę w firmie usprawniając tym samym pracę z klientami oraz współpracę wewnątrz firmy.

 

Dzięki czytelnemu i ergonomicznemu interfejsowi praca z CRM stanie się niezauważalną częścią współpracy z kontrahentami. Łatwość definiowania kampanii sprzedażowych i pracy w oparciu o nie zwiększy efektywność.

 

Dzięki temu, że narzędzie CRM dostępne jest przez przeglądarkę www. pracownicy mają dostęp do informacji niezleżenie od tego czy są w biurze, u Klienta czy w podróży.

 

Dzięki raportom Business Intelligence każdy pracownik ma wgląd w ocenę własnej efektywności i aktywności przy pozyskiwaniu klientów.

 

Dzięki integralności rozwiązania dział marketingu może kategoryzować i segmentować klientów, tworzyć dopasowane akcje promocyjne i marketingowe, a także badać ich zasięg i skuteczność.

 

Kontakt

Bydgoszcz / Wrocław / Poznań /
Oddział Bydgoszcz

ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz

tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl

Oddział Wrocław

ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks (71) 728 13 40
biuro@kantata.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks (61) 610 24 05
biuro@kantata.pl

Skonfiguruj swój system

Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu
Dział handlowy
Produkcja
Magazyn wysokiego Składu

Mapa strony